Sponsorzy i partnerzy:

Zarząd KPC:

Prezes – Jacek Pietrzak
Sekretarz – Paweł Tuchewicz
Skarbnik – Barbara Granoszewska


Komisja Rewizyjna KPC:

Przewodniczący – Jarosław Granoszewski
Członek komisji – Magdalena Kumińska
Członek komisji - Krzysztof Truszczyński