Sponsorzy i partnerzy:

Dziękujemy za zgłoszenia do Ciechanowskiej Sztafety Pływackiej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się dnia 10.11.2018 r. (sobota), na miejskiej pływalni "U Ciecha" w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 60B, o godz. 1100. Start pierwszego zawodnika przewidziany jest ok. godz. 1115. Rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu sztafety od godz. 1000 do 1055. Potem będzie można zarejestrować się jeszcze przez pół godziny, na niecce pływalni, w oznaczonym miejscu (biuro zawodów). Każdemu z uczestników zostanie nadany numer startowy, który będzie jednoznaczny z kolejnością pływania w sztafecie. Numery startowe zostały nadane w/g kolejności zgłoszeń. Przewidywany czas płynięcia sztafety to 4h. Aktualny numer płynącego zawodnika będzie prezentowany na tablicy numerycznej. Każdy z uczestników zobligowany jest do pilnowania kolejności pływania. Bezpośrednio po przepłynięciu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy. Sztafeta będzie pływać na torze startowym nr 5. Pozostałe liny torowe zostaną zdjęte. Uzyskana przestrzeń posłuży uczestnikom do rozpływania przed startem (rozgrzewka). Poniżej zamieszczamy REGULAMIN sztafety. Prosimy o zapoznanie się z nim.

REGULAMIN CIECHANOWSKIEJ SZTAFETY PŁYWACKIEJ

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za zgłoszenie się do Ciechanowskiej Sztafety Pływackiej. To dzięki Wam wydarzenie, mające na celu uczczenie 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nabierze pełnego wymiaru. Dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy na pływalnię.

Zespół Klubu Pływackiego Ciechanów